Där tanken härstammar

ÄNDAMÅL
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell , och demokratisk organisation verksamhet både inhemsk nationell
och internationellt i form av en humanitära, kulturella och vetenskapliga studier, Vårt arbete kommer även att
utvecklas och rikta in sig samt med särskild målsättning att Vi började 2006 och utvecklingen av vårt project, Och
dessutom har strategiska mål i utbyggnaden av de länder i världen, De fyra språk talar (Svenska, ryska, arabiska och
engelska).
4 §1 Kommitten ”Öppen internationell dialog” arbetar för att belysa de globala orättvisorna och påverka de stukturer
som skapar den skeva fördelningen av resurser och rättigheter. Kommitten ”Öppen internationell dialog” arbetar i
solidaritet och partnerskap , alla länder i världen och Sverige, för att förändra dessa stukturer och skapa en rättvis
värld.
4 §2. Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhet baseras på program och långitdsplan och formuleras i en
verksamhetsplan..
4 §3. Arbetet utformas fem strategier..
. Att stärka organisationer i civilsamhället..
. Att stärka ett rättighetsbaserat arbete hos våra partnerorganisationer.
. Att arabeta med insamlings-, informations -, och påverkansarbete i sverige.
. Att arabeta med engagemang och mobilisering i alla länder i världen.
. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

4§.4. Arabetet fokuserar på
. Att människor i Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhets länder.
. har ett reellt inflytande i frågor som rör deras liv..
. Att människor i Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhets länder har möjlighet att
försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbart med hänsyn till ekonomi , miljö och rättvisa.
. Att människor i Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhets länder garanteras sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter samt tillgång till information, prevention ochbehandling.
. Att sveriges och EU: s politik leder till att befolkningen i Kommitten ”Öppen internationell dialog”
verksamhets länder har möjlighet att påverka politiska beslut och har inflytande i globala institutioner.
. Att sveriges och EU: s politika leder till ett fritt och demokrati I världens länder som släpar efter vår
civilisation.

Syrien

Moskva

Stockholm

Закрыть меню