Tidning

VETENSKAPLIGA STUDIER

HUMANITÄRT BISTÅNDSCENTRUM

BARNREHABILITERINGSCENTER

Elektronisk tidning på fyra språk. Det är på svenska, ryska, arabiska, och engelska.

Centrum för Pressstudier, Ekonomiska Studier, Statistik, Nyhetsredigering. på svenska, ryska, arabiska, och engelska

Kommittén”Öppna internationella dialogen”.Vi kan förändrar liv i värld genom att bekämpa fattigdomens orsake.

Internationella välgörenhetsorganisationen för bistånd till flyktingar och invandrar

Закрыть меню